Prečo nakupovať u nás

 1. Dostatočné skladové zásoby - viacej ako 5-tisíc tonerov a náplní vždy na sklade
 2. Možnosť osobného odberu na prevádzkach našich zmluvných partnerov
 3. Tovar na sklade objednaný do 15:00 doručíme na druhý pracovný deň
 4. Oprávnenú reklamáciu riešime obratom výmenou za nový kus
 5. Naše produkty spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu
 6. Široký výber možností a spôsobov platby za nákup
 7. Individuálny prístup ku každému zákazníkovi
 8. Sme platcami DPH-výhoda pre platcov DPH
 9. Odmena za nákup nad 15€-koleso zliav
10. Zľava na nákup 5% za registráciu