Kontaktné informácie

Názov firmy: Roman Babčan INkarus
Korešpondenčná adresa:
Horné Pršany 99
974 05 Horné Pršany

Adresa skladu:
Horné Pršany 99
974 05 Horné Pršany
 
Mobil: +421917859206
E-mail: info@tonerymaxim.sk
 
Zodpovedný vedúci: Roman Babčan
 
Prevádzková doba:
     Pondelok až Štvrtok od 9:00 do 16:30, Piatok od 9:00 do 15:00 .
     Príjem objednávok prostredníctvom e-shopu: nonstop
     Príjem objednávok prostredníctvom e-mailu: nonstop
     Príjem telefonických objednávok (0917859206) : Pondelok až Štvrtok od 9:00 do 16:30, Piatok od 9:00 do 15:00 
 
Fakturačné údaje:
IČO:37 328 344
DIČ:1020059920
IČ DPH:SK1020059920
 
Bankové spojenie:
Účty pre medzibankový prevod - Slovenská republika:
VÚB    - 3299323851/0200 - IBAN: SK62 0200 0000 0032 9932 3851 
ČSOB - 4018366631/7500 - IBAN: SK72 7500 0000 0040 1836 6631 

Účet pre medzibankový prevod - Česká republika:
Fio banka, a.s. - 2300618039/2010 - IBAN: CZ71 2010 0000 0023 0061 8039    
 
Podnikateľ je zapísaný v živn. reg. Obv. úradu Banská Bystrica, pod číslom živnostenského registra: 601-17109
 
 
Dozorujúci orgán:
        Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica,
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa .
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk